*** ВиК Пазарджик уведомява абонатите си в град Септември, че поради подмяна на водопровода по булевард "България" в град Септември е възможно да има известни смущения в подаването и качеството на водата, за което молим да бъдем извинени. ***

Новини

Подмяна на водопровода по булевард "Бъл...

*** ВиК Пазарджик уведомява абонатите си в град Септември, че поради подмяна на водопровода по булевард "България" в град Септември е възможно да има известни смущения в подаването и качеството на водата, за което молим да бъдем извинени. ***

Виж още...

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ

Уважаеми абонати на "ВиК" гр.Септември, поради възникнала авария на главен водопровод е преустановено водоподаването днес 08.09.2016 г. от 15,00 в целия град. Благодарим Ви за разбирането. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г. , обнародвана в ДВ бр. 06 22.01.2016 г. ВиК ЕООД гр. Пазарджик в ликвидация оповестява на потребителите, че ще внесе заявление в КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени за предоставяните от не...

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

" Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация гр. Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради планови ремонтни дейности на EVN, на 06.07.2016г., Помпена станция "Црънча" 1-ви подем няма да има ел. захранване. Поради тази причина в с. Црънча ще има нарушено водоподаване от 09,00 ч. до 17,00 ч. Извиняваме се за причине...

Виж още...

ОТНОСНО ПСОВ СЕПТЕМВРИ

"ВиК В ЛИКВИДАЦИЯ" ЕООД ПАЗАРДЖИК СЪОБЩАВА, ЧЕ С ОТКРИВАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В ГР. СЕПТЕМВРИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2016 Г. ВЪВ ФАКТУРИТЕ ЩЕ СЕ ПРИСЪСТВА И УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради ремонт на Помпена станция "Ляхово - Братаница", на 23.06.2016г. ще бъде преустановено водоподаването в селата Ляхово и Братаница от 09,00 часа до 17,00 часа. ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНО...

Виж още...

Инвестиционно предложение за изпълнение...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС №59 от 07.03.32003г., обн. ДВ бр.25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012г.) “Водоснабдяване и канализация - в ликвидация” ЕООД, Пазарджик адрес...

Виж още...

Аварии

26.09.2016 авария на уличен водопровод в Ветрен

26.09.2016 авария на уличен водопровод в Септември

19.09.2016 авария на главен водопровод в Мокрище

17.09.2016 авария на уличен водопровод в Мокрище

15.09.2016 авария на СВО в Пищигово

14.09.2016 авария на помпена станция в Братаница

Виж всички аварии
Проверка на сметка


Осведомете се за дължимите от вас суми и начините за плащане
Самоотчитане


Изпратете ни показанията на вашият водомер
Телефонен център


Подай сигнал


Сигнализирайте ни за всякакви нередности свързани с работата на "ВиК" - Пазарджик

Начини за плащане

Изберете най-удобният начин за плащане на вашите сметки. Бързо, лесно и удобно - без дори да ставате от стола си.
<  >