"Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради авария на главен водопровод, е спряно водоподаването на Ивайловско шосе . Извиняваме се за причиненто неудобство !   |   "Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради авария на главен водопровод, е спряно водоподаването на Ивайловско шосе . Извиняваме се за причиненто неудобство !   |   "Водоснабдяване и канализация" в ликвидация ЕООД град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради възникнала авария на главен водопровод, утре 13.10.2016г. от 09.00 ч. до 17,00 ч., ще има проблем с налягането в селата Ивайло, Драгор, Сарая, както и по високите етажи на град Пазарджик. Извиняваме се за причиненото неудобство !

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради авария на главен водопровод, е спряно водоподаването на Ивайловско шосе . Извиняваме се за причиненто неудобство !

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради авария на главен водопровод, е спряно водоподаването на Ивайловско шосе . Извиняваме се за причиненто неудобство !

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

"Водоснабдяване и канализация" в ликвидация ЕООД град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради възникнала авария на главен водопровод, утре 13.10.2016г. от 09.00 ч. до 17,00 ч., ще има проблем с налягането в селата Ивайло, Драгор, Сарая, както и по високите етажи на град Пазарджик. Извиняваме се за причиненото неудобство !

Виж още...

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ

Уважаеми абонати на "ВиК" гр.Септември, поради възникнала авария на главен водопровод е преустановено водоподаването днес 08.09.2016 г. от 15,00 в целия град. Благодарим Ви за разбирането. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г. , обнародвана в ДВ бр. 06 22.01.2016 г. ВиК ЕООД гр. Пазарджик в ликвидация оповестява на потребителите, че ще внесе заявление в КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени за предоставяните от не...

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

" Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация гр. Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради планови ремонтни дейности на EVN, на 06.07.2016г., Помпена станция "Црънча" 1-ви подем няма да има ел. захранване. Поради тази причина в с. Црънча ще има нарушено водоподаване от 09,00 ч. до 17,00 ч. Извиняваме се за причине...

Виж още...

ОТНОСНО ПСОВ СЕПТЕМВРИ

"ВиК В ЛИКВИДАЦИЯ" ЕООД ПАЗАРДЖИК СЪОБЩАВА, ЧЕ С ОТКРИВАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В ГР. СЕПТЕМВРИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2016 Г. ВЪВ ФАКТУРИТЕ ЩЕ СЕ ПРИСЪСТВА И УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.

Виж още...

СЪОБЩЕНИЕ

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради ремонт на Помпена станция "Ляхово - Братаница", на 23.06.2016г. ще бъде преустановено водоподаването в селата Ляхово и Братаница от 09,00 часа до 17,00 часа. ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНО...

Виж още...

Инвестиционно предложение за изпълнение...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС №59 от 07.03.32003г., обн. ДВ бр.25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012г.) “Водоснабдяване и канализация - в ликвидация” ЕООД, Пазарджик адрес...

Виж още...

Аварии

19.10.2016 авария на уличен водопровод в Тополи Дол

19.10.2016 авария на уличен водопровод в Пазарджик

18.10.2016 авария на уличен водопровод в Пазарджик

06.10.2016 авария на уличен водопровод в Пазарджик

05.10.2016 авария на главен водопровод в Септември

04.10.2016 авария на главен водопровод в Пазарджик

Виж всички аварии
Проверка на сметка


Осведомете се за дължимите от вас суми и начините за плащане
Самоотчитане


Изпратете ни показанията на вашият водомер
Телефонен център


Подай сигнал


Сигнализирайте ни за всякакви нередности свързани с работата на "ВиК" - Пазарджик

Начини за плащане

Изберете най-удобният начин за плащане на вашите сметки. Бързо, лесно и удобно - без дори да ставате от стола си.
<  >