Аварии

Дата: Вид на аварията Спиране на водата Район Времетраене

23.11.2012 поради прекъсване на ел. енергията, ще бъде прекъснато водоснабдяването Да с. Ляхово с. Братаница 08:00-17:00

21.11.2012 авария Да с.Овчеполци 08:00-12:00

21.11.2012 авария Да с. Цар Асен 08:00-12:00

21.11.2012 авария Да гр. Септември 08:00-14:00

16.11.2012 авария Да с.Щърково с.Динката 08:00-15:00

24.10.2012 авария Да ул."Чавдар" ул."Хан Кубрат" 10:00-14:00

24.10.2012 авария Да ул."Люляк"16 10:00-14:00

24.10.2012 авария Да с.Ивайло 09:30-11:30

24.10.2012 авария Да ул."Яне Сандански"21 09:30-13:30

23.10.2012 авария Да гр. Септември 09:00-17:00

23.10.2012 авария Да с.Сарая 09:00-10:00

23.10.2012 авария Да бул."България"45 10:00-15:00

20.10.2012 авария Да с. Величково 10:00-14:00

12.10.2012 авария Да с. Юнаците 13:00-17:00

12.10.2012 авария Да с.Паталеница 10:00-14:00